Ấn phẩm quốc tế


Công nghệ sinh học-Dược

LMI RICE

2. Peret, B., Li, G., Zhao, J., Band, LR, Voss, U., Postaire, O., Lưu, D.-T., Đà Ines, O., Casimiro, I., Lucas, M., Wells, DM, Lazzerini, L., Nacry, P., King, JR, Jensen, OE, Schaffner, AR, Maurel, C., Bennett, MJ, Auxin quy định chức năng aquaporin để tạo điều kiện xuất hiện bên gốc, (2012) Nature Cell Biology, 14 (10), pp. 991-998.

3. Coudert, Y., Dievart, A., DROC, G., Gantet, P. ASL / LBD phát sinh loài cho thấy rằng cơ chế di truyền của Ấn gốc hạ lưu của auxin là khác biệt trong lycophytes và euphyllophytes (2013) Sinh học phân tử và Evolution, 30 (3), pp. 569-572.

4. Bocahut, A., Derrien, V., BERNAD, S., Sebban, P., Sacquin-Mora, S., Guittet, E., Lescop, E., định hướng Heme điều biến histidine phân ly và động học ligand ràng buộc trong các neuroglobin hexacoordinated con người, (2013) Journal of Biological Hóa vô cơ, 18 (1), tr. 111-122.

5. Puig, J., Pauluzzi, G., Guiderdoni, E., Gantet, P., Quy chế của chồi và rễ phát triển thông qua các tín hiệu lẫn nhau, (2012) Nhà máy phân tử, 5 (5), tr. 974-983.

6. Các giải pháp Guiderdoni, E., Gantet, P., Ac-Ds cho chèn lúa đột biến, (2012) Các phương pháp Sinh học phân tử, 859, pp. 177-187.

7. Coudert, Y., BES, M., Van Anh Le, T., Pré, M., Guiderdoni, E., Gantet, P., Transcript profiling của vương miện rootless1 gốc thân đột biến cho thấy các yếu tố mới gắn với phát triển vương miện gốc trong hạt gạo (2011) BMC Genomics, 12, nghệ thuật. Không. 387.

8. Puig J., Meynard D., Khong NG, Pauluzzi G., Guiderdoni E., Gantet P., 2013, Phân tích các biểu hiện của nhánh AGL17 giống như của Mads-box tố phiên mã trong gạo, Patterns Gene Expression, 13, 160-170

9. Dievart A., Coudert Y., Gantet P., Pauluzzi G., Puig J. *, Fanchon D., N. Ahmadi, Courtois B., Guiderdoni E., Périn C., 2013, Dissection des căn cứ biologiques de caractères d'interet chez le riz: Kiến trúc et Développement du Système racinaire, Cahiers de l'Nông nghiệp, 22, 475-483

10 Mieulet D., Meynard D., Sire C., Petit J., Breitler JC., Périn C., Dievart A., Fanchon D., Courtois B., Verdeil JL., Gantet P., Guiderdoni E., năm 2013, La chuyển Genetique, Outil un pour l'phân tích fonctionnelle du Genome du riz, Cahiers de l'Nông nghiệp, 22, 484-493

11. Meynard D., Mieulet D., Ben Saad R., Breitler JC., Petit J., Gantet P., Hassairi A., Guiderdoni E., 2013, Ứng dụng de la transgenèse à l'cải variétale du riz, Cahiers de l'Nông nghiệp, 22, 494-505

12. Orman-Ligeza B., Parizot B., Gantet P., Beeckman T., Bennett MJ, và Draye X, (2013), sinh cơ quan gốc Post-phôi trong ngũ cốc: phân nhánh ra từ các nhà máy mô hình, xu hướng trong khoa học thực vật, Tập 18, Số 8, tháng 8 năm 2013, trang 459-467

13. Nourollah Ahmadi, Alain Audebert, Malcolm J Bennett, Anthony Bishopp, Antonio Costa de Oliveira, Brigitte Courtois, Abdala Diedhiou, Anne Diévart, Pascal Gantet, Alain Ghesquière, Emmanuel Guiderdoni, Amelia Henry, Yoshiaki Inukai, Leon Kochian, Laurent Laplaze, Mikael Lucas, Đoàn Trung Lưu, Baboucarr Manneh, Ziaorong Mo, Raveendran Muthurajan, Christophe Périn, Adam Giá, Sabariappan Robin, Hervé Sentenac, Bassirou Sine, Yusaku UGA, Anne Aliénor rất, Matthias Wissuwa, Ping Wu và Jian Xu, Rễ của vụ thu hoạch lúa trong tương lai, lúa gạo, 7, 29, năm 2014.

14. Nhung Phùng Thị Phương, Chung Đức Mai, Pierre Mournet, Julien Frouin, Gaetan DROC, Nhung Kim Ta, Stefan Jouannic, Loan Thị L, Vinh Nẵng Do, Pascal Gantet và Brigitte Courtois, Đặc tính của một bảng điều khiển của các giống lúa Việt Nam sử dụng Dart và SNP dấu hiệu cho mục đích lập bản đồ liên kết, BMC Plant Biology, 14, 371, 2014.

15. Chung D Mai, Nhung TP Phùng, Hương TM To, Mathieu Gonin, Giang Hoàng T, L Khanh Nguyen, Vinh N Do, Brigitte Courtois và Pascal Gantet, gen kiểm soát sự phát triển gốc ở lúa, gạo, 7, 30, năm 2014.

16. Yoan Coudert, Vân Anh Thi Le, Helene Adam, Martine Bes, Florence Vignols, Stefan Jouannic, Emmanuel Guiderdoni và Pascal Gantet, Xác định CROWN ROOTLESS1 có quy định các gen trong lúa cho thấy các yếu tố cụ thể và được bảo vệ của hình gốc postembryonic, New Phytologist ( 2014), doi: 10,1111 / nph.13196

Các ấn phẩm khác của Công nghệ sinh học-Dược Khoa

17. Đình Kha Trinh, Đinh Thị Quyên, Thị Tuyến Đỗ Thị Thu Hương Nguyễn, Ngọc Minh Nghiêm, Tối ưu hóa Văn hóa Điều kiện và thành phần trung bình cho Carboxymethyl Cellulase (CMCase) Sản xuất theo một Novel Basidiomycete Strain Peniophora sp. NDVN01 Iran Tạp chí Công nghệ sinh học. Tháng Mười Một năm 2013; 11 (4): 251-9. doi: 10,5812 / ijb.11039

18. Thị Tuyến Đỗ, Đinh Thị Quyên, đặc tính phân tử của một gia đình glycosyl hydrolase 10 xylanase từ Aspergillus niger, Protein biểu hiện và sạch, Volume 92, Issue 2, tháng 12 năm 2013, trang 196-202

19. Hans-Robert Metelmann, Thị Thơm Vực, Hoàng Tùng Đỗ, Nguyễn Thị Bình Lê Thị Hà Anh Hoàng, Thị Thu Trang Phi, Trần Mỹ Linh Luồn, Văn Tiến Đoàn, Thị Huyền Trang Nguyễn, Thị Hồng Minh Nguyen, Thuy Linh Nguyễn, Đình Quyền Lê Thị Kim Xuân Lê, Thomas von Woedtke, René Bussiahn, Klaus-Dieter Weltmann, Roya Khalili, Fred Podmelle, hình thành sẹo các tổn thương da bằng laser sau khi lạnh plasma áp suất khí quyển (CAP) điều trị: Một thời gian dài lâm sàng quan sát, (2013), Y học lâm sàng Plasma, 1, 1, tháng 6 năm 2013, trang 30-35

20. Đình Kha Trinh, Đinh Thị Quyên, Thị Tuyến Đỗ Thị Thu Hương Nguyễn, Ngọc Minh Nghiêm,, Tối ưu hóa Văn hóa Điều kiện và thành phần trung bình cho Carboxymethyl Cellulase (CMCase) Sản xuất theo một Novel Basidiomycete Strain Peniophora sp. NDVN01, Iran Tạp chí Công nghệ sinh học. Tháng Mười Một năm 2013; 11 (4): 251-9

21. Sỹ Lê Thanh Nguyen, Đinh Thị Quyên, và Hồng Điệp Vũ, renaturation cao hiệu quả của một streptokinase từ Streptococcus pyogeness DT7 như thể vùi quá mức trong Escherichia coli, BioMed nghiên cứu quốc tế, tháng 3 năm 2014.Nanotechnology- Khoa học Vật liệu

22. HV Trần, B. Piro, S. Reisberg, G. Anquetin, HT Đức, MC Phạm, Chiến lược mới để phát hiện trực tiếp điện hóa của microRNA chỉ dấu sinh học (2013) phân tích và Bioanalytical Hóa học, tháng 8 năm 2013

23. H.V. Trần, B. Piro, S. Reisberg, L.D. Trần, H.T. Đức, M.C. Phạm, phát hiện điện Label-miễn phí và reagentless của microRNA sử dụng một polymer tiến hành cấu trúc nano bằng ống nano carbon: ứng dụng để dấu ấn sinh học ung thư tuyến tiền liệt miR-141, cảm biến sinh học và Bioelectronics, 49, 15, tháng 11 năm 2013, trang 164-169

24. Dầu, M.-T., Lê Thanh, V., Lê, T.-G., Spiesser, A., Petit, M., Michez, LA, Ngô, T.-H., Vũ, DL, Nguyễn, QL, Sebban, P., Suppression của Mn sự phân biệt ở Ge / Mn 5Ge 3 heterostructures gây ra bởi carbon kẽ, (2012) Phim rắn Thin, 520 (8), pp. 3410-3414.

25. D.H. Lưu, M.H. Maitournam, Q.S. Nguyễn, Xây dựng tiêu chuẩn mệt mỏi đa trục gradient, Tạp chí Quốc tế về mệt mỏi, trong bài báo, có sẵn trực tuyến 25 tháng 11 năm 2013

26. H.V. Trần, B. Piro, S. Reisberg, L. Huy Nguyen, T. Dung Nguyen, HT Đức, M.C. Phạm, An cảm ứng miễn dịch ELISA giống như điện cho miRNA phát hiện dựa trên các điện cực vàng màn hình-in cải tiến với giảm graphene oxide và cacbon ống nano, cảm biến sinh học và Bioelectronics, có sẵn trực tuyến 14 tháng 6 năm 2014, DOI: 10,1016 / j.bios.2014.06.014

Nước Môi trường-Hải dương học

27. Megnounif A., Terfous A., Ouillon S. (2013), Một phương pháp đồ họa để nghiên cứu động lực phù sa lơ lửng trong các sự kiện lũ ở Wadi Sebdou, NW Algeria (1973-2004), Tạp chí Thủy văn 497, 24-36

28. Grellier, S., Janeau, JL, Thothong, W., Boonsaner, A., Bonnet, MP, Lagane, C., Seyler, P., hiệu ứng theo mùa trên dấu vết nguyên tố kim loại hành vi trong một hồ chứa ở miền bắc Thái Lan (2013 ) Giám sát môi trường và đánh giá, Vol. 185, No7, pp. 5523-5536.

29. Grellier S., Florsch N., Camerlynck C., Janeau JL, Podwojewski P., Lorentz S., Việc sử dụng các dữ liệu Slingram EM38 cho lớp đất mặt và tầng đất đặc geoelectrical với một đảo ngược Bayesian, Geoderma (2013), http: / /dx.doi.org/10.1016/j.geoderma.2013.01.020

30. S. Grellier, D. Ward, J.-L. Janeau, P. Podwojewski, S.Lorentz, L. Abbadie, C. Valentin, S. Barot. Tích cực so với tác động môi trường tiêu cực của sự xâm lấn cây ở Nam Phi, Acta Oecologica, Volume 53, Tháng 11 năm 2013, trang 1-10

31. S. Grellier, N. Florsch, J.-L. Janeau, P. Podwojewski, C. Camerlynck, S. Barot, D. Ward, S. Lorentz, đất sét đất ảnh hưởng Acacia lấn ở một đồng cỏ Nam Phi, Ecohydrology, DOI: 10,1002 / eco.1472

32. such as Vinh, Ouillon S., T.D. tánh, L.V. Chu, năm 2014. Tác động của đập Hòa Bình (Việt Nam) vào ngân sách nước và trầm tích ở các lưu vực sông Hồng và đồng bằng, Thủy văn và Khoa học Hệ thống Trái đất, 18, 3987-4005, doi: 10,5194 / hess-18-3987-2014

33. H. LOISEL, A. Mangin, V. Vantrepotte, D. Dessailly, D. Ngọc Định, P. Garnesson, S. Ouillon, J.-P. Lefebvre, X. Mériaux, T. Minh Phan, biến đổi của nồng độ các hạt vật chất lơ lửng trong nước biển dưới ảnh hưởng của sông Mekong từ màu đại dương (MERIS) viễn thám trong thập kỷ qua, Remote Sensing Môi trường, 150, tháng 7 năm 2014, trang 218- 230.

34. Nguyễn Nguyệt Minh, Marchesiello Patrick, Lyard Florent, Ouillon Sylvain, Cambon Gildas, Allain Damien, Đinh Văn Ưu, 2014. Đặc điểm thủy triều của vịnh Bắc Bộ, Continental Shelf Research, 91, 37-56. doi: 10,1016 / j.csr.2014.08.003

35. Podwojewski P., Mthimkhulu S., Grellier S., Titshall L., 2014. Ảnh hưởng của xâm hại cây và đất đặc điểm về sự ổn định cấu trúc đất trong một vùng đất chăn thả bị xói mòn của Nam Phi, đất Hiệp hội khoa học Mỹ Tạp chí doi: 10,2136 / sssaj2013.12.0511.

36. Janeau JL, Gillard LC, Grellier S., P. Jouquet, Thị Phương Quỳnh Lê, Thị Nguyệt Minh Lưu, Quốc Anh Ngô, Orange D., Đình Rinh Pham, Duc Toan Tran, Trần Sỹ Hải, Anh Đức Trinh, Valentin C., Rochelle-NEWALL E. 2014. Xói mòn đất, carbon hữu cơ hòa tan và mất chất dinh dưỡng theo các hệ thống sử dụng đất khác nhau trong một lưu vực nhỏ ở miền bắc Việt Nam. Nước nông nghiệp, quản lý http: //dx.doi.org./10.1016/j.agwat.2014.09.006.

Các ấn phẩm khác có đề cập đến USTH quan:

37. Bocahut, A., BERNAD, S., Sebban, P., Sacquin-Mora, S., Frontier dư lót globin khoang nội bộ đặc tính cơ học cụ thể hiện nay (2011), Tạp chí của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ, 133 (22), pp. 8753-8761. Trích dẫn 4 lần.

38. Krammer, E.-M., BERNAD, S., Ullmann, GM, Hickman, A., Sebban, P., đính chính: bằng chứng hóa chất trong bình minh của sự sống trên trái đất (2011) Úc Tạp chí Hóa học, 64 ( 2), p. 228.

39. Krammer, E.-M., BERNAD, S., Ullmann, GM, Hickman, A., Sebban, P., bằng chứng hóa chất trong bình minh của sự sống trên trái đất (2011), Úc Tạp chí Hóa học, 64 (1 ), pp. 16-22.

40. Astudillo L., BERNAD S., Derrien V., Sebban, P. và Miksovska, J. Conformational Dynamics trong Neuroglobin (2011) Biophys. J. 100, 3, 1, 380.

41. Astudillo L., BERNAD S., Derrien V., Sebban, P. và Miksovska, J. (2012) động lực Conformational trong neuroglobin nhân: ảnh hưởng của ông 64, 68 Val và Cys 120 về di cư ligand Hóa sinh 51, 50 , 9984-94

42. Astudillo L1, BERNAD S, Derrien V, Sebban P, Miksovska J, Giảm nối disulfide nội bộ giữa Cys 38 và 83 bị chuyển mạch của con đường di cư ligand trong cytoglobin, J. Inorg. Biochem, 129: 23-9, tháng 12 năm 2013.


Ấn phẩm ở Việt Nam

Ngô TX, Nguyễn TD, Nguyễn TMH, Nguyễn TD, Gantet P., Bellafiore S. Nghiên cứu lúa rootknot giun tròn (Meloidogyne spp.) Ở Việt Nam, Tạp chí Bảo vệ thực vật, 2012, vol 1: 25-30 (ISSN 0868-2801, trong tiếng Việt)


Chia sẻ: