Danh sách biên bản ghi nhớ


 

Danh sách biên bản ghi nhớ/ thỏa thuận hợp tác
của trường Đaị học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 

(cập nhật đến tháng 12/2017) 
Danh sách đầy đủ tải về tại đây 

Year

No

Title of
Agreement/Program

Country

Partner

Initial Effective
Date of Agreement

2017 1 MOU  Mozambique ISPSongo  18-Dec-17
2 Cooperation Agreement  Vietnam Vietnam Airlines JSC/ VAECO  15-Dec-17
3 Cooperation Agreement  Vietnam MQ ICT Solutions 04-Dec-17
4 MOU France Ecole D'Ingenieurs Paris-la Defense 21-Nov-17
5 MOU  Korea Hanyang University  17-Nov-17
6 MOU  Vietnam Graduate University of Science and Technology  30-Oct-17
7 Cooperation Agreement  France  Institut Mines-Telecom 27-Oct-17
8 Cooperation Agreement  France  Reims University  27-Oct-17
9 Cooperation Agreement  France  UPEC 27-Oct-17
10 Cooperation Agreement  France  Paris Diderot University  27-Oct-17
11 Cooperation Agreement  France  Poitiers University  27-Oct-17
12 Cooperation Agreement  France  Toulon University  27-Oct-17
13 Cooperation Agreement  France  Rennes 1 University  27-Oct-17
14 Cooperation Agreement  France  Engees University  27-Oct-17
15 Cooperation Agreement  France  Paris Observatory 27-Oct-17
16 Cooperation Agreement  France  Lyon 1 University  09-Oct-17
17 MOU  Taiwan  Tunghai University  17-Aug-17
18 Inter-institutional agreement  Lithuania  VGTU  07-Aug-17
19 Cooperation Agreement  France  La Rochelle University  07-Aug-17
20 Framework Cooperation Agreement  Vietnam New System Vietnam Co., Ltd.  29-Jun-17
21 MOU France Fesia  03-Jul-17
22 Framework Cooperation Agreement  France Paris Observatory 28-Jun-17
23 Cooperation Agreement  France  College de France  20-Apr-17
24 Cooperation Agreement  Vietnam Hoang Van Thu Specialized School  17-Apr-17
25 Cooperation Agreement  Vietnam Nguyen Trai High School for Gifted Students  23-Mar-17
26 Framework Cooperation Agreement  France  National Institute of Sciences, Technology and Management) le cnam  15-Mar-17
27 MOU for scientific and training cooperation  France CNRS 10-Mar-17
28 Inter-institutional agreement  Italia  Trento University  28-Feb-17
29 Memorandum of Understanding Taiwan  National Yang-Ming University  08-Feb-17
30 Inter-institutional agreement  Lithuania  Vilnius Gediminas Technical University  11-Jan-17
2016 31 Memorandum of Understanding Asia Asian Micro-Satellite Consortium   18-Nov-16
32 Initial agreement to develop Aeronautic and Space Department France Airbus S.A.S 05-Sep-16
33 Initial agreement to collaborate in education and training, and to develop science and technology Vietnam Rencontres du Vietnam (International Center for Interdisciplinary Science and Education)  05-Sep-16
34 Initial agreement for scientific collaboration France USTH Consortium  15-Jun-16
35 Initial agreement for fellowship programs  France Collecte Localisation Satellites 27-Apr-16
36 Initial agreement to develop education and human resources  Vietnam Vietnam Airlines JSC 18-Apr-16
37 Initial agreement to establish cooperation in science, research and human resource  education  Vietnam Le Quy Don Technical University  04-May-16
38 Initial agreement for scientifi and training cooperation  France/Vietnam French Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD) & Hanoi University of Science and Technology (HUST)   07-Apr-16
39 Initial agreement for academic cooperation  France Ecole Internationale des Sciences du Traitement de I'Information (EISTI) 29-Jan-16
40 Initial agreement for academic cooperation  France University Paris 13  02-Feb-16
2015 41 MOU for the creation of an international laboratory  France  French Research Institute for Development (IRD), The Institute of Information Technology (IOIT), La Rochelle University  01-Jan-15
42 Renewal agreement for international joint laboratory  France/Vietnam Vietnam Academy of Agricultural Sciences (VAAS), Agricultural Genetics Institute (AGI), French Research Institute for Development (IRD), The University of Montpellier  01-Jan-15
43 Initial agreement for research and academic cooperation France Le Centre National d'Etudes Spatiales (CNES)  06-Jan-15
44 Initial agreement to establish cooperation in science, research and human resource  education  Vietnam Nha Trang University (NTU) 02-Apr-15
45 Initial agreement for research and academic cooperation with a PAS Switzerland  The University of Lausanne  15-Sep-15
46 Initial agreement to establish academic and scientific cooperation  Vietnam National Institute of Hygi 28-Sep-15
47 Specific Memorandum of Understanding  France Le Centre de Cooperation Internationale en Researche Agronomique pour le Development (CIRAD), Persyt Department   09-Jul-15
48 Specific agreement to promote research collaboration  Japan  International Center for Materials Nanoarchitectonics (MANA)  24-Sep-15
2014 49 Initial agreement to establish scientific cooperation  Vietnam Institute of Environmental Technology, VAST  14-Jan-14
50 Double degree agreement France National School of Water and Environmental Engineering of Strasbourg 31-Aug-14
51 Initial agreement to establish cooperation in science, research and human resource  education  Vietnam Tay Nguyen University  21-Jul-14
2013 52 General agreement for scientific and training cooperation  France/Vietnam Institute of Information Technology 23-May-13
2012 53 Initial agreement to establish cooperation in science, research and human resource  education  Vietnam Institute of Materials Science  23-Jun-12
54 Initial agreement for Master program cooperation  France Universite Paris Sud  04-May-12
55 Initial agreement to establish cooperation in science, research and human resource  education  Vietnam Electric Power University (EVNEPU) 01-Jun-12
56 General agreement for scientific and training cooperation  Vietnam University of Medicine and Pharmacy Ho Chi Minh City  06-Feb-12
57 General agreement for scientific and training cooperation  Vietnam Hanoi University of Pharmacy  30-Jan-12
58 Specific agreement to promote research collaboration  Laos Ministry of Education and Sports of Lao PDR, Department of Higher Education   14-Aug-12
59 Initial agreement to establish academic and scientific cooperation  Vietnam Vietnam National Satellite Center (VNSC) 31-Jul-12
2011 60 Initial agreement for cooperation in internship program  Singapore STMicroelectronics  13-Jan-11
61 General agreement for scientific and training cooperation  Vietnam FPT University (FU) 26-Jul-11
62 General agreement for scientific and training cooperation  Vietnam Danang University of Technology  13-May-11
63 General agreement for scientific and training cooperation  Vietnam Indochina Telecommunications Joint Stock Company (I-TELECOM)  20-Jul-11

 

Thông tin liên quan: 
- Mạng lưới hợp tác
- Đối tác quốc tế
- Đối tác trong nước 

 

Chia sẻ: