Quy trình & hướng dẫn thực tập nước ngoài


Để hoàn thành chương trình đại học, sinh viên cần trải qua 3 tháng thực tập đề tài tốt nghiệp. Sinh viên có thể lựa chọn thực tập trong nước hoặc nước ngoài.   

Hướng dẫn thủ tục thực tập nước ngoàiCác biểu mẫu khác 

Chia sẻ: