Thủ tục xin cấp học bổng

PHẦN III

QUY TRÌNH, THỦ TỤC XÉT, CẤP HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

 

Điểu 8. Quy trình, thủ tục xét, cấp học bổng và hỗ trợ tài chính

Quy trình, thủ tục xét, cấp học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh Trường ĐHKHCNHN được tiến hành theo 03 bước sau đây:

Bước 1: Thông báo, cấp đơn và nhận hồ sơ xét học bổng và hỗ trợ

  • Phòng CTSV phối hợp với phòng đào tạo hệ cử nhân, Thạc sỹ, Khoa đào tạo Tiến sĩ phòng truyền thông thông báo tới toàn thể sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh của trường về chính sách học bổng và hỗ trợ của nhà trường.
  • Phát và nhận đơn:

+ Về học bổng USTH: nhận đơn xin học bổng của sinh viên, học viên năm 1 và nghiên cứu sinh năm 1 (theo mẫu đơn của nhà trường) và danh sách đề xuất của các khoa phụ trách đào tạo hệ Cử nhân và Thạc sỹ và Tiến sĩ.

+ Hỗ trợ sinh hoạt phí: sinh viên nhận đơn xin hỗ trợ và nộp hồ sơ lại tại Phòng CTSV.

+ Học bổng thực tập: được xét vào đầu học kỳ I của năm thứ 3, hệ cử nhân và năm thứ 2, hệ Thạc sỹ.

Bước 2: Tổng hợp và thống kê danh sách đề nghị xét, cấp học bổng trình hội đồng và ra quyết định công nhận

Trong vòng 15 ngày sau thời hạn nhận đơn xin học bổng và hỗ trợ từ sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và danh sách đề xuất của các khoa, cán bộ Phòng CTSV thống kê, tổng hợp danh sách trình Hội đồng xét, cấp học bổng và hỗ trợ và trình Hiệu trưởng để ra quyết định công nhận.

Bước 3: Thông báo danh sách SV được nhận học bổng và hỗ trợ

Phòng CTSV, Khoa và các đơn vị liên quan có trách nhiệm công bố rộng rãi Quyết định và danh sách SV được cấp học bổng và hỗ trợ.

Học bổng và hỗ trợ sẽ được cấp theo hình thức chuyển khoản qua ngân hàng 2 lần/năm học sau khi sinh viên hoàn thiện việc đóng học phí.

Chia sẻ: