Cử nhân ngành Khoa học và Công nghệ Y tế


GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ (MST)

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Khoa học và công nghệ hiện đại phát triển mạnh mẽ đang tạo nên những biến đổi sâu sắc và làm thay đổi tận gốc các mặt của đời sống. Không nằm ngoài vòng chuyển động đó, Việt Nam đang từng bước khẳng định mình, tiến tới làm chủ các công nghệ khoa học tiên tiến sánh ngang tầm thế giới, đặc biệt thể hiển rõ nhất trong những tiến bộ về Y tế. Được đầu tư các trang thiết bị vô cùng hiện đại, bài bản, các cơ sở Y tế nước ta đã khẳng định được vị thế của mình trong tầm châu lục cũng như với thế giới. Tuy nhiên, để các trang thiết bị y tế hiện đại có thể hoạt động hiệu quả, đúng tính năng công suất, cần có một đội ngũ cán bộ kỹ thuật y khoa được đào tạo bài bản, đúng chuyên môn, có khả năng sử dụng, vận hành thành thạo các thiết bị y tế, thông thạo ngoại ngữ và có tinh thần trách nhiệm cao. Theo một nghiên cứu gần đây, đến năm 2020, Việt nam cần khoảng 65000 cán bộ kỹ thuật , nhưng đến nay các cơ sở đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y khoa chỉ cung cấp được khoảng 1000 nhân sự mỗi năm.

Thực tế còn chỉ cho thấy ở các bệnh viện địa phương, tỷ lệ cán bộ kỹ thuật chuyên trách đảm nhiệm công tác về trang thiết bị y tế rất thấp: chỉ 6% là kỹ sư, 35% là kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật, còn lại, 59% là cán bộ kiêm nhiệm. Vì vậy nhu cầu đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phụ trách công tác trang thiết bị y tế là vô cùng cấp thiết, cần được đặc biệt quan tâm.

Chương trình cử nhân ngành Khoa học và Công nghệ Y tế tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội được mở với mục đích bù đắp sự thiếu hụt về nhân lực kỹ thuật y tế trong ngành Y Việt Nam. Chương trình nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân Khoa học và Công Nghệ Y khoa được trang bị đầy đủ từ các kiến thức cơ bản, đến kỹ năng vận hành các trang thiết bị y tế hiện đại, sử dụng thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp với tác phong làm việc chuyên nghiệp. Sau khi ra trường, sinh viên tốt nghiệp ngành này có thể trở thành cán bộ kỹ thuật tại các bệnh viên, các cơ sở y tế, chuyên viên tư vấn tại các công ty về trang thiết bị y tế, nghiên cứu viên tại các phòng thí nghiệm Y Khoa, chuyên viên về thiết bị y tế tại các cơ quan nhà nước cũng như các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam và trên thế giới.
 

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình cử nhân ngành Khoa học và Công nghệ Y tế tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội được mở với mục đích bù đắp sự thiếu hụt về nhân lực kỹ thuật y tế trong ngành Y Việt Nam. Chương trình nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân Khoa học và Công Nghệ Y tế được trang bị đầy đủ từ các kiến thức cơ bản, đến kỹ năng vận hành các trang thiết bị y tế hiện đại, sử dụng thông thạo tiếng Anh,tiếng Pháp với tác phong làm việc chuyên nghiệp.
 

3. ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Chuẩn đầu ra chuyên ngành đào tạo Khoa học và Công nghệ Y tế      Tải Tại Đây 
(Ban hành theo Quyết định số 130/QĐ-ĐHKHCNHN ngày 02 tháng 06 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội)


4. CƠ SỞ VẬT CHẤT

Các môn học cơ bản và cơ sở được dạy bởi các giảng viên của USTH và VAST. Các môn chuyên ngành được giảng dạy bởi các giáo sư đầu ngành từ Việt Nam và Pháp.


5. LIÊN HỆ

Logo moi 2         

       
 TS. Nguyễn Quang Huy - Điều phối Chương trình Khoa học và Công nghệ Y tế
         Email: [email protected]

 


Chia sẻ: